در حال بارگذاری ...
در سومین جلسه از فصل سوم یکشنبه های تئاتر

فیلم نمایش «شرق شرق است» در زنجان منتشر شد

سومین جلسه یکشنبه های تئاتر زنجان با پخش فیلم نمایش «شرق شرق است» برگزار شد.

به گزارش تئاتر زنجان،  یکشنبه 15اردیبهشت ماه 98سومین جلسه از فصل سوم (یکشنبه  های تئاتر زنجان) با پخش فیلم نمایش «شرق شرق است»در پلاتو ماندگار زنجان برگزار شد و مورد استقبال هنرمندان و هنرجویان تئاتر زنجان قرار گرفت.
گفتنی ست یکشنبه های تئاتر زنجان یکشنبه ی هر  هفته  با پخش فیلم ،نمایشنامه خوانی و اجرای نمایش میزبان هنرمندان و علاقه مندان تئاتر در شهر زنجان خواهد بود.
نظرات کاربران