در حال بارگذاری ...
گزارش عملکرد انجمن هنرهای نمایشی استان زنجان در سال 96

گزارش عملکرد انجمن هنرهای نمایشی استان زنجان در سال ۹۶

۱. حضور نمایش (زنی که مردش را گم کرد) به کارگردانی پریا دوستی در اولین همایش ملی تئاتر موج بندرعباس ۲۵ الی ۲۸ فروردین و کسب لوح تقدیر کارگردانی از این جشنواره. ۲.  اجرای نمایش موشها و پیشیها به کارگردانی ساسان قجر کار ...


صفحه  1  از  4